UOKiK nie bawi się w półśrodki – ogromna kara dla grupy VW!

Postępowanie UOKiK dotyczące manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach koncernu Volkswagen jest na końcowym etapie. Prezes UOKiK zakończył analizę materiału dowodowego, o czym poinformował pełnomocnika spółki, co oznacza, że następnym krokiem będzie wydanie decyzji i nałożenie dotkliwej kary finansowej. Postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy tego, że koncern Volkswagen stosował w

Góra